Surat


Titah Sambutan Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung
Pada Acara Penobatan Gajah Tongga Koto Piliang
Tanggal 12 Desember 2002 di Nagari Silungkang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
A’uzubillahiminashaithonirojim
Bismillahirrahmanirrohim
Alhamdulillahrabil A’lamin
Wa sholatu Washollamu A’la Asrafil Ambyai Mursalin Wa’ala Waashabihi Ajmain
Ashadu Allailahailollah Waashaduana Muhammadarasulullah
Allahumma Sholi Muhammad Wa’ala Ali Muhammad

 • Yang sama-sama kita hormati, Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku pucuk undang Sumatera Barat
 • Yang terhormat Ketua DPRD Sumatera Barat
 • Yang terhormat Bapak-bapak Unsur Muspida Sumatera Barat
 • Yang terhormat Sdr. Bupati/Walikota Sumatera Barat beserta seluruh pejabat sipil dan militer yang hadir pada acara ini
 • Yang saya muliakan ketua umum pucuk pimpinan LKAAM Sumatera Barat
 • Yang sangat saya muliakan Ibunda yang Dipertuan Gadih Pagaruyung
 • Yang amat mulia orang kaya-orang kaya kami Basa nan Ampek Balai dan Tuan Gadang Batipuah
 • Yang amat mulia yang Dipertuan/Tuanku/Raja, Sapiah Balahan, Kaduang Karatan, Kapak Radai dan Langgam nan Tujuah Koto Piliang
 • Khususnya yang mulia Gajah Tongga Koto Piliang, Datuak Pucuak nan Sabaleh di Nagari Silungkang dan Padang Sibusuk
 • Angku-angku, niniak mamak nan gadang basa batuah, para alim ulama suluah bendang dalam nagari, para cadiak pandai yang arif bijaksana, para bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang dan beserta hadirin-hadirat yang saya muliakan.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunianya sehingga dapat terselenggaranya acara penobatan pucuak adat nagari Silungkang dan Padang Sibusuk yakni Gajah Tongga Koto Piliang beserta lima orang penghulu pucuak nagari Silungkang.

Selanjutnya kita ucapkan pula salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam berupa kitab suci Al Qur’an dan Hadist.

Pada hari ini kita semua telah sama-sama menyaksikan penobatan Irwan Husein Sutan Bagindo sebagai Pucuak Adat Kanagariaan Silungkang – Padang Sibusuak yang bergelar Datuak Pahlawan Gagah Malintang Labieh Kasaktian Gajahtongga Kotopiliang dan Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid MS yang bergelar Datuak Pahlawan Panungkek Gajahtongga Kotopiliang serta penghulu pucuak nan balimo di Nagari Silungkang. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah baik bagi anak nagari Silungkang dan Padang Sibusuak pada khususnya maupun bagi masyarakat Minangkabau pada umumnya. Kami katakan demikian karena upacara penobatan Gajah Tongga Koto Piliang dan datuak pucuak nan balimo ini adalah suatu wujud untuk membangkitkan batang tarandam yang sekaligus merupakan perwujudan dari program kembali ka nagari dan kembali basurau yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat melalui Perda No. 9 Tahun 2000. Dengan telah dibangkitkan kembali kebesaran nagari Silungkang dan Padang Sibusuak yakni Gajah Tongga Koto Piliang yang merupakan salah satu kebesaran Langgam Nan Tujuah Koto Piliang, yaitu :

 1. Tampuak Tangkai Koto Piliang di Pariangan – Padang Panjang.
 2. Pasak Kunkuang Koto Piliang di Labuatan – Sungai Jambu.
 3. Pardamaian Koto Piliang di Simawang – Bukit Kanduang.
 4. Cemeti Koto Piliang di Sulit Aia – Tanjuang Balik.
 5. Camin Taruih Koto Piliang di Singkarang – Saniang Baka.
 6. Harimau Campo Koto Piliang di Batipuah X Koto.
 7. Gajah Tongga Koto Piliang di Silungkang – Padang Sibusuak.

Langgam Nan Tujuah Koto Piliang ini merupakan Pembantu Utama dari Rajo nan Tigo Selo dibawah koordinasi Basa Ampek Balai. Gajah Tongga Koto Piliang ini adalah Panglima wilayah selatan dalam alam Minangkabau. Di bawah pimpinan Gajah Tongga Koto Piliang inilah pasukan hulubalang Minangkabau dapat mengalahkan dan menghancurkan serangan dari pasukan Singosari yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu I pada tahun 1276 Masehi. Pertempuran besar-besaran ini terjadi di suatu lembah sempit yang pada waktu itu dikenal dengan Lembah Kupitan dan Sungai Batang Kariang. Karena banyaknya mayat-mayat bergelimpangan dan tidak sempat dikuburkan sehingga menimbulkan bau yang sangat busuk sehingga tempat itu dan sekitarnya dikenal kemudian dengan nama Padang Sibusuak. Perlu juga dicatat para peristiwa pertempuran besar-besaran tersebut muncullah hulubalang muda yang dengan gemilang dan tangkasnya membantu Gajah Tongga Koto Piliang dalam mengalahkan pasukan Singosari. Hulubalang muda itu adalah Gajah Mada yang dikenal kemudian dengan Maha Patih Kerajaan Majapahit.

Bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku niniek mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta hadirin hadirat yang saya muliakan.

Cuplikan singkat dari sejarah Nagari Silungkang dan Padang Sibusuak yang kami uraikan tadi hendaknya dapat dijadikan sebagai latar belakang historis dan motivasi bagi anak nagari Silungkang dan Padang Sibusuak untuk menggali, mendalami dan memahami latar dasar dalam menata kembali kehidupan banagari, membangun nagari serta memajukan dan mencerdaskan sumber daay manusia anak nagari ini.

Dengan dibangkitkan kembali kebesaran “Gajah Tongga Koto Piliang” kami mengharapkan Datuak Tan Pahlawan Gagah Labiah yang pada dirinya melekat kebesaran Gajah Tongga Koto Piliang bersama-sama dengan Datuak Pucuak nan sabaleh (Datuak Pucuak Nan Balimo di Silungkang dan Datuak Pucuak Nan Baranam di Padang Sibusuak), kiranya dapat menata kembali dengan sebaik-baiknya susunan masyarakat adat, hukum adat, adat istiadat dan tradisi yang berlaku serta kehidupan beragama dikalangan masyarakat anak nagari Silungkang dan Padang Sibusuak. Hanya dengan tatanan masyarakat adat yang kuat, adat budaya yang dipahami dan diamalkan oleh masyarakatnya. Pemahaman dan pengamalan syariat Islam yang benar oleh suku bangsa Minangkabau pada khususnya, bangsa dan Negara pada umumnya akan dapat mempertahankan eksistensinya dari hantaman globalisasi serta pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita.

Demikianlah titah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagi kita semua dan akhirnya kepada Irwan Husein Sutan Bagindo sebagai Pucuak Adat Kanagarian Silungkang – Padang Sibusuak yang bergelar Datuak Pahlawan Gagah Malintang Labieh Kasaktian Gajah Tongga Koto Piliang dan Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid MS yang bergelar Datuak Pahlawan Gagah Panungkek Gajah Tongga Koto Piliang, Datuak Pucuak nan Balimo Nagari Silungkang serta seluruh Niniak mamak, Alim ulama, Cadiak pandai dan Bundo Kanduang serta seluruh anak nagari Silungkang dan Padang Sibusuak kami ucapkan selamat ataslah tabangkiknyo batang tarandam.

Akhirnya kami mohon maaf seandainyo alam Titah Sambutan ini terdapat sesuatu yang tidak pada tempatnya “Kok indak di barih nan bapaek, kok indak ditakuak nan ditabang disusun jari nan sapuluah, ditakuahkan kapalo nan satu, kapado Allah ambo minta ampun, kapada kito basamo ambo minta maaf”.

Wabillahi Taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Pagaruyung, 12 Desember 2002
Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung

TTD

H.S.M. TAUFIQ THAIB, SH
(Tuanku Mudo Mahkota Alam)

Dalam keadaan asli tercantum tanda tangan Raja Alam Pagaruyung.


TITAH

DAULAT YANG DIPERTUAN RAJO ALAM PAGARUYUNG

Nomor : III/DYRAP/XI/2002
Tentang : PENOBATAN GELAR SAKO ADAT GAJAHTONGGA KOTOPILIANG KEPADA ENGKU IRWAN HUSEIN SUTAN BAGINDO DAN PANUNGKEKNYA ENGKU DR. IR. YUZIRWAN RASYID, MS.
Membaca : Surat Permohonan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Silungkang Nomor 20/KAN-SLN/XI/2002 tanggal 15 November 2002 perihal penobatan gelar Sako Adat kepada Engku Irwan Husein Sutan Bagindo dari Nagari Silungkang dan Panungkeknya Engku Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid MS bergelar “ Datuk Pahlawan Gagah Panungkek Gajahtongga Kotopiliang ” dari Padang Sibusuak.Menimbang : 1. Bahwa Nagari Silungkang dan Padang Sibusuak dalam tatanan adat dan sejarah Minangkabau mempunyai sako kebesaran yang disebut sebagai Gajahtongga Kotopiliang sebagai salah satu anggota kerapatan Langgam Nan Tujuah Kotopiliang yang merupakan perangkat dari Kerajaan Pagaruyung.


2. Bahwa dalam rangka melestarikan adat dan budaya Minangkabau dan dalam rangka kembali Banagari, sudah selayaknya gelar sako kebesaran adat Minangkabau yang sudah terliput dihidupkan / dibangkitkan kembali termasuk gelar sako kebesaran Gajahtongga Kotopiliang dari Nagari Silungkang dan Nagari Padang Sibusuak.


3. Bahwa Engku Irwan Husein Sutan Bagindo dan Engku Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS telah disepakati oleh Kerapatan Adat Nagari Silungkang dan Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuak untuk dinobatkan sebagai Datuak Pahlawan Gagah Malintang Labiah Kasatian Gajahtongga Kotopiliang dan Datuak Pahlawan Gagah panungkek Gajahtongga Kotopiliang.


4. Bahwa Kesepakatan Kerapatan Adat Nagari Silungkang dan Kerapatan Adat Nagari Padang Sibusuak tersebut angka 3 diatas telah disetujui dalam Musyawarah Raja Alam Pagaruyung dengan Basa Ampek Balai dan Tuan Gadang Batipuah pada tanggal 21 November 2002.


5. Bahwa untuk penobatan gelar sako Gajahtongga Kotopiliang dan Panungkek Gajahtongga Kotopiliang perlu dikeluarkan Titah Penobatan dimaksud.
Mengingat : 1. Mamanan Adat “BATAGAK PENGHULU SAKATO KAUM, MENOBATKAN RAJO SAKATO ALAM”


2. Hasil Keputusan Musyawarah Raja Alam Pagaruyung dan Basa Ampek Balai dan Tuan Gadang Batipuah pada tanggal 21 November 2002.

MENITAHKAN :


1. Menobatkan Engku Irwan Husein Sutan Bagindo selaku Gajahtongga Kotopiliang dengan gelar Datuak Pahlawan Gagah Malintang Labiah Kasatian Gajahtongga Kotopiliang sekaligus sebagai Pucuk Adat Nagari Silungkang dan Padang Sibusuk.
2. Menobatkan Engku Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS selaku Panungkek Gajahtongga Kotopiliang dengan gelar Datuak Pahlawan Gagah Panungkek Gajahtongga Kotopiliang sekaligus sebagai Panungkek Pucuak Adat Nagari Silungkang dan Padang Sibusuak.
3. Penobatan gelar sako tersebut angka 1 dan 2 dilakukan dalam suatu upacara kebesaran adat Minangkabau di Nagari Silungkang ditandai pemasangan saluak dan penyisipan keris oleh Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Pagaruyung.
4. Pidato Adat Pati Ambalau Penobatan Gajahtongga Kotopiliang dan Panungkek tersebut dilakukan oleh Ketua Umum Pucuk Pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat.
5. Titah ini mulai berlaku sejak penobatan.

Dikeluarkan di : Pagaruyung

Pada tanggal : 25 November 2002.


1. Pangkat Raja Pagaruyung dengan huruf kecil.
2. Diatas Stempel Kerajaan Pagaruyung terdapat tanda tangan Raja Pagaruyung.
3. Posisi Stempel agak kekiri dan tanda tangan berada ditengah antara Pangkat dan nama Raja.
4. Nama lengkap Raja Pagaruyung diberi garis bawah dengan kesluruhan berhuruf kapital
5. Gelar Raja Pagaruyung dengan huruf kecil.


Tindasan Titah Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat/Pucuk Undang Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Ketua Umum Pucuk Pimpinan LKAAM Sumber di Padang.
Asli Titah ini disampaikan kepada :
– Yth. Engku Irwan Husein Sutan Bagindo.
– Yth. Engku Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid MS.
– Arsip.


Source : Tabloid Suara Silungkang – Edisi Keempat Oktober 2007
Source : Tabloid Suara Silungkang – Edisi Keempat Oktober 2007

Iklan

Sekembalinya dari shalat Tarawih, Pemred Suara Silungkang terlibat percakapan telepon dengan korespondesi/perwakilan Suara Silungkang di Surabaya Hj. Nino Hesni Amsir, nampaknya percakapan ini sangat penting dan hampir terlupakan, yaitu hubungan histories antara Silungkang dengan Padang Sibusuk, duo nagori badunsanak.

“Alangkah eloknya Suara Silungkang juga memuat berita kampung dan rantau dunsanak kito di Padang Sibusuk, di Surabaya ada seorang pengusaha Padang Sibusuk bernama Amrizal Zen, Dt. Rangkayo Mulia, beliau sangat tertarik setelah membaca Tabloid Suara Silungkang edisi Jolong-Jolong, Edisi Kedua dan Edisi Ketiga, beliau juga mengharapkan supaya Suara Silungkang menjadi alat untuk merekat rasa badunsanak Silungkang dan Padang Sibusuk dan juga memuat berita kampung dan rantau dari Padang Sibusuk, untuk itu beliau bersedia menjadi donatur Suara Silungkang”. Demikian Hj. Nino Hesni Amsir yang juga Pengurus PKS Surabaya menyampaikan kepada Pemred Suara Silungkang melalui percakapan telepon tersebut.

Besoknya langsung dimusyawarahkan hasil percakapan tersebut di Redaksi Suara Silungkang, terwujudlah kata sepakat untuk menemui Wali Nagari Padang Sibusuk yang baru saja terpilih dan dilantik ASRIL KARIM Mantari Alam. Wali Nagari beserta jajarannya menyambut baik gagasan ini bahkan Wali Nagari bersedia menunjuk Koresponden/Reporter/Perwakilan di Padang Sibusuk dan akan mengadakan duduk bersama sesudah hari raya Idul Fitri lalu dan akan mengundang Redaksi Suara Silungkang.

Kami dari Redaksi Suara Silungkang juga mengharapkan akan muncul Korespondensi/Reporter/Perwakilan Suara Silungkang dari perantau-perantau Padang Sibusuk dimana saja berada.

Alamat Redaksi :
Lantai Atas, Blok C, Pasar Inpres Silungkang, Kec. Silungkang, Kota Sawahlunto 27431
Telp. 0755 – 91353, Fax. 0755 – 91353
Email : suara_silungkang@yahoo.com

Pertemoen di roemah engkoe kepala negara kita di Siloengkang pada petang Sabtoe tanggal 12 Agustus ’39 malam moelai poekoel 7.30.

Yang hadir waktoe itu : engkoe Kepala Negara kita – engkoe Ondo Podo Kajo – engkoe A. Datoek Kajo – engkoe H. M. Zen – engkoe H. Joenoes – engkoe Abi Soetan Palindih – saudara Salih Baginda Ratoe – saudara Haroen Radjo Sampono – saudara Noerdin Muchammad – dan saudara M. Dalil.

Dalam pertemoen itoe, lain tidak kami mentjari LOEBOEK perasaan dari semoe anak negeri Siloengkang, jang soedah sekian lama menjoesoek djantoeng dan hatinja anak negeri Siloengkang biar jang di kampoeng. Lebih-lebih jang di rantau.

Boeah perasaan jang soedah sekian lama terkandoeng itoe, jang selama ini beloem koendjoeng dapat djalanja oentoek melimpahkannja.

Teringat poela akan kata pepatah orang toco kito :
“Oemoem membinasoi, sanding melukai”.

Dan beloem lama ini, Sanding “itoe telah diperoentjingnja oleh soerat kabar Tjerdasjang keloear di Pematang Siantar dekat Medan.

Tak dapatlah rasanja kami meloekiskan disini, betapa hantjoer loeloehnja djantoeng dan hatinja rata-ratanja anak negeri Siloengkang, karena roedjingnja sanding soerat kabar Tjerdas terseboet.

Dalam pertemoen kami malam itoe soedah kami perdapat obatnja jang akan djadi sitawar sidingin bagi loeka pada hati dan djantoeng anak negeri jang terasa selama ini. Dengan obat jang kami dapatkan itoe, bisalah keloear semua penjakit terseboet, terobatlah loeka itoe sekali.

Obat itoe jang paling moedjarab sekali. Lain tidak dengan djalan Conferentie. Jaitoe permoefakatan jang teroentoek dari semoea anak negeri Siloengkang dimana jang ada banjak orang awak tinggal.

Oetoesan-oetoesan itoelah jang akan mengeloearkan segala perasaan hati jang terkandoeng selama ini, di dalam Conferentie terseboet dan dengan oetoesan itoe poelahlah akan ditjari oentoek menjoesoen kerdja bersama, soepaja segala jang berat mengerdjakannja selama ini, bisa dengan gampang melakoekannja. Begitoe djoega dengan djalan permoefakatan itoe, jang soelit djadi moedah, jang sempit djadi lapang, jang berat djadi ringan, jang soesah djadi moedah.

Djoega dengan djalan Conferentie itoe, dapatlah kita kesemoeanja mengoekoer semangat anak negeri Siloengkang jang selama ini banjak benar jang mengatakan dirinja ada petjinta negeri. Diwaktoe Conferentie itoe dapat dioekoer barapa graat tinggi tjinta tanah air itoe.

Sekarang tinggal lagi sjarat-sjarat oentoek mangadakan Conferentie itoe, lebih dahoeloe akan didapatkan persetoedjoen dari semoea anak negeri Siloengkang jang tinggal dirantau serta soeka menjokong dengan boeah pikiran, tenaga dan sokongan oeang sekali.

Sokongan ini sangat perloe benar, sebab disinilah semoea tergantoeng sjaratnja semoenja. Sokongan itoe ada tiga matjamnja.

A. Beroepa pikiran
Pikiran dari semoea anak negeri Siloengkang, tentang tjara oentoek mentjari kemoeslihatan dalam negeri kita.

B. Beroepa tenaga
Diharapkan dimana jang banjak oerang awak, akan soeka mengirimkan satoe atau doea orang oetoesannja ke Conferentie terseboet.

C. Beroepa oeang
Oentoek penoetoep ongkost-ongkost mangadakan Conferentie, diharapkan tiap-tiap soatoe oetoesan memberi sokongan oeang.

Dengan beroepa bantoean jang tiga matjam diatas, terbajang nampaklah soedah hasil apa jang akan kita perdapat nantinja, goena keselamatan negeri kita.

Kemoedian dari itoe, oentoek melangsoengkan segala tjita-tjita jang moelia, lebih-lebih tjita-tjita kita sekarang ini, maka karena itoe perloelah kita kerdjakan semoeanja dengan :

KEBIDJAKSANAAN

Karena Toehan ALLAH soedah memberi peringatan pada kita dalam Qoer’an dalam soerat Al-Baqarah ajat No. 269 :
Maksoednja kira-kira :
Kebidjaksanaan itoe diberikan kepada siapa jang dikehendaki oleh Toehan dan barang siapa jang soedah diberi kebidjaksanaan, dialah jang mendapat kebaikan jang banjak. Akan tetapi orang tidak ingat, ketjoeali jang sama mempoenjai pikiran.

Djadi tiap-tiap pekerdjaan moestilah didapatkan kepada kebidjaksanaan, baik pekerdjaan haloes maoepoen kasar, baik pekerdjaan doeniawi atau semata-mata achirat. Tidak boleh tidak dasar kebidjaksanaan itoe akan mendjadi pokoknja. Dan kebidjaksanaan itoe hendaklah jang bertali dengan kehendak Allah atau agama Islam, sebab djika tidak begitoe boleh djadi djoega ada pekerdjaan ma’siat jang dilakoekan oleh orang dengan didasarkan kebidjaksanaan sadja. Tetapi jang dimaksode, jaitoe kebidjaksanaan jang dilarang Allah.

Segala toedjoen maksoed C.v.O terseboet oentoek mengadakan Conferentie itoe, soedah disepakati oleh penghoeloe-penghoeloe kita nan gadang basa batoeah pada petang Minggoe tanggal 27 Agustus ’39 di roemah engkoe Kepala Negeri kita. Dan soedah poela seizin ninik mamak kita dalam negeri Siloengkang keempat djininja, dalam kerapatan diatas balai-balai adat kita pada petang djoem’at tanggal 1 September 1939.

Begitoepoen dari pihak badan Pemerintah Sawah Loento, soedah poela dapat berkenan oentoek mengadakan itoe Conferentie nantinja.

Sumber : Bulletin Silungkang, Edisi 001/SM/JUNI/1998

PENGHORMATAN

Diatas nama Konferensi ke – I daripada negeri Siloengkang, e. Dt. Kajo telah meminta kepada saja soepaja saja menjalankan pendapatan saja sedikit tentang maksoed jang itoe.

Tentoe sadja kegirangan hatilah jang akan saja njatakan mendengar maksoed jang baik itoe. Orang Siloengkang akan berkonferensi, memperkatakan nasib negerinja, boeroek baik jang akan ditempoeh di zaman jang akan datang, baik jang doedoek di kampoeng, atau jang tinggal dirantau. Satoe hal jang kelak akan diikoeti poela oleh pendoedoek negeri lain.

Sebenarnya soedah sedjak tahoen 1931 saja kenal kegiatan orang Siloengkang, orang jang ternjata mempoenyai semangat dagang dalam pipa darahnja. Saja datang pada tahoen terseboet ke Mangkasar, disana saja bertemoe toko besar orang Siloengkang. Saja pergi ke Soerabaja, bertemoe toko besar Siloengkang, saja datang ke Betawi, orang Siloengkang djoega perintis djalan.

Bala bentjana jang menimpa negerinja lantaran perboetan orang-orang jang telah salah memilih djalan, jaitoe kaoem kominis, tidak mematikan segenap dagang orang Siloengkang, tetapi menghidoepkan.

Banjak kenalan saja orang Siloengkang, dan boekan sadja kenalan tetapi sahabat mereka poen terhadap saja djoedjoer poela, memandang sahabat poela, baik di Betawi, atau Soerabaja, apalagi di Medan, tempat tinggal saja jang sekarang.

Maka sebagai penghormatan, saja oetjapkan kepada Toehan moga-moga konferensi pertama ini beroleh djaja (success), mendjadi tingkatan oentoek konferensi (conferentie) jang kedoe, ketiga dan seteroesnja, bagi kemoeslihatan tanah tempat darah tertoempah. Sebab bagi jang tinggal di kampoeng, oesaha jang berdaganglah jang diharapnja, dan bagi jang berdagang : “Setinggi-tinggi melamboeng, akan kembali ke tanah djoega”.

Apalagi bagi kita anak Minangkabau, hati kita telah terikat kepada kampoeng dan halaman, tepian tempat mandi, roemah nan gedang, lomboeng berpereng, sawah berdjendjang, bandar boetan, poesaka nenek mojang kita …. adanja.

Selamat konferensi !

Medan, awal December 1939

H. ABDOELMALIK K.A. (HAMKA)

Sumber : Edisi Perdana, Bulletin Silungkang, 001/SM/JUNI/1998