SALINAN DARI SALINAN

Sjech M. Saleh bin Abdullah, meninggal dunia pada hari Sabtu, waktu Ashar tanggal 29 Zulhijjah 1288.

 

KETERANGAN SURAU GADANG DAN TANAHNYA

Membuat surau itu (Surau gadang Silungkang) adalah engku Sjech M. Saleh bin Abdullah dengan pertolongan tonggak dan pekayuan sebagian besar dari Pianggu dan Tarung-Tarung, ada juga masuk sedikit 2, Indudur dan lainnya, tukang yang bekerja semuanya dari Kubung 13 sampai dari bagian Alahan Panjang.

 

Setelah surau itu sempurna sudah, beliau wakafkan Surau gadang itu kepada sembilan orang murid beliau yaitu :

 1. Sjech Moh. Taib engku Surau Lurah Silungkang (Tanah Sirah)

 2. Sjech Ahmad engku Surau Tandjung (Dalimo Tapanggang)

 3. Sjech Abduh Rachman anak beliau (engku Surau Bulek) (Dalimo Jao)

 4. Sjech Abdullah engku Surau gadang (Tanah Sirah)

 5. Sjech Abdul Rachman engku Talawi (engku Hasan Djamin)

 6. Sjech Abdullah engku Lunto

 7. Sjech Aboe Bakar engku Surau Palo

 8. Sjech Abdullah engku Surau Ambacang Koto Anau

 9. Sjech Muhammad Sjech Koto Baru Palangki

 

Inilah yang terima wakaf Surau Gadang itu dari pada Sjech Muhammad Saleh tersebut (ini tersebut dalam segel yang tersimpan di engku Surau Tanjung) juga tersebut dalam segel itu yaitu untuk menjaga dan untuk mengamat-amat serta melaksanakannya diberatkan beliau kepada anak beliau sampai turun temurun menurut shari’at agama tidak boleh anak cucu beliau melalaikannya.

 

Untuk urusan memperbaikinya disanggupi oleh ninik mamak dalam suku Dalimo, dan orang cerdik pandai masa itu, mengaku ninik mamak akan menyampaikan kepada anak cucu semuanya (ini keterangan segel) :

 

Pada tahun 1897 waktu akan mengganti atap ijuk dengan seng, pada waktu itu Suku Dalimo tidak sanggup menggantinya, dirapatkan negeri, ninik mamak dan orang 4 jenis serta cerdik pandai dalam negeri untuk membicarakan hal itu, sepakat orang suku Dalimo menyerahkan untuk memperbaiki mengusahakan memperbaikinya mana-mana yang rusak mulai hari itu sampai seterusnya kepada negeri (kerapatan negeri Silungkang, maka kerapatan negeri sepakat pula menerimanya itu (menerima penyerahan itu).

 

Kemudian dibicarakanlah siapa yang akan dikepalakan mengurusnya. Dapat kata sepakat untuk mengepalainya kepada 3 orang yaitu :

 1. Sjech Mohammad Taib engku Surau Lurah

 2. Sjech Abdul Rachman engku Surau Bulek

 3. Sjech engku Surau Tandjung, sampai mati yang bertiga itu terus mengurus surau Gadang itu, tersebut dalam negeri, tanah surau Bulek dan tabuh tidak wakaf.

 

Tabuh, wakaf orang Pianggu dan Tarung-Tarung kepada beliau. Beliau tidak boleh mewakafkan pula. Tanah wakaf nik Itam Dalimo Kasik kepada beliau, tidak pula dapat beliau mewakafkannya, Surau Lakuk beliau buat dengan sedekah nik Itam kepada beliau dan setelah sudah Surau Lakuk itu, beliau wakafkan pula kepada nik Itam itu. Surau Tanjung beliau buat dengan uang sedekah Penghulu Patopang Dt. Rangkajo Nan Gadang. Tanah Surau Tanjung itu beliau beli dengan orang Dalimo Kasik Rp. 250,-

 

Pada masa hidup orang juga sembilan orang itu ada beliau itu rapat di Surau Bulek semuanya. Berkato engku Sjech Talawi “Kita semua yang terima wakaf ini banyak yang tidak tinggal disini, bagaimana hendaknya Surau Gadang ini urusan oleh kita yang terima wakaf”. Jawab engku surau Gadang “Kita serahkan saja kepada yang tinggal disini yaitu engku Surah Lurah, engku Surau Bulek dan engku Surau Tanjung. Kemudian diterima oleh yang bertiga itu.

 

Sesudah mati orang itu semuanya, diurus oleh H. Abdullah anak engku Surau Bulek dan sudah mati Haji Abdullah digantikan oleh M. Salim Dt. Sinaro Chatib anak engku Surau Bulek juga (sajo sendiri).

 

Inilah yang dapat saya tuliskan dengan benar.

(dto) M. Salim Dt. Sinaro Chatib

 

Disalin dari Salinannya

oleh :

(Buyung Sutan Sinaro)
8-5-1963

 

Silungkang, 05 September 1994,

Disalin dari salinannya oleh :

d.t.o

DASRIL BAKRI

 

Depok, 30 April 2007

Disalin dari salinannya oleh :

d.t.o

H. MUNIR TAHER

Iklan